• Home
  • Johtamisjärjestelmät

Johtamisjärjestelmät

Kestävää kehitystä

Johtamisjärjestelmät auttavat yritystä päämäärien saavuttamisessa. Järjestelmien käyttöönotto ja sertifiointi viestii sidosryhmille asioiden hallinnasta. Envence Oy:n osaamisalueeseen kuuluvat erityisesti seuraavat järjestelmät:

  • Ympäristöjärjestelmä (ISO 14001)
  • Laatujärjestelmä (ISO 9001)
  • Kaivosvastuujärjestelmä
  • Malminetsinnän vastuullisuusjärjestelmä

Kyseisiin järjestelmiin liittyen Envence Oy tarjoaa mm. seuraavia palveluita:

  • Neuvonta
  • Rakentaminen ja kehitys
  • Auditoinnit
  • Koulutukset