• Home
  • Muut palvelut

Muut palvelut

Suunnitelmia, selvityksiä, koulutuksia, arviointeja sekä projektinjohtoa ammattitaidolla

Viranomaisasiointiin ja johtamisjärjestelmiin liittyvien palvelujen lisäksi Envence Oy tarjoaa mm. seuraavia palveluita:

  • Kierrätyksen ja jätehuollon suunnittelu ja kehitys
  • Ympäristöriskinarvioinnit
  • Ympäristönäkökohtien arvioinnit
  • Ympäristövaatimustenmukaisuuden arvioinnit
  • Patoturvallisuusasiantuntijapalvelut
  • Yrityskohtaiset koulutukset
  • Projektinjohto