• Home
  • Viranomaisasiat

Viranomaisasiat

Luvitukset ja muut viranomaisasiat

Onnistunut ympäristölupaprosessi edellyttää paitsi ympäristöosaamista ja lainsäädännön tuntemusta, myös kokemusta viranomaisten ja sidosryhmien kanssa työskentelystä.

Envence Oy:n palveluihin kuuluvat:

  • Ympäristö- ja vesitalousluvitukset
  • Viranomaisneuvottelut
  • Lupaprosesseihin liittyvät lausunnot
  • Lupien käyttöönotto
  • Tarkkailuohjelmat
  • Raportoinnit