Yritys

Envence on joulukuussa 2018 perustettu ympäristöalan konsultointiyritys. Syksyllä 2020 toiminta muuttui yhtiömuotoiseksi.


Koulutukseltani olen ympäristögeologi (FM) ja minulla on yli kymmenen vuoden kokemus kaivosalan ympäristöasiantuntijan tehtävistä, kuten ympäristöluvituksista, raportoinneista, tarkkailuohjelmista, auditoinneista, kouluttamisesta, johtamisjärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä sekä jätehuollon, patoturvallisuuden ja projektien hallinnasta.

Envence Oy:n tavoitteena on palvella asiakasta tehokkaasti ja käytönnönläheisesti kestävän kehityksen arvot huomioiden.

Maria Hänninen
Envence Oy
Toimitusjohtaja